L O A D I N G

اژدهای آرزوها

  • 2021
  • 98 دقیقه
  • all age
  • رتبه بندی TMDB 7.2
  • 4

دین خود را برای دیدار با دوست قدیمی‌اش لینا آماده می‌کند. او در این بین با قوری و اژدهایی جادویی مواجه می‌شود؛ که می‌تواند سه آرزوی دین را برآورده کند...

genre-image
مشتری نیز تماشا کرد