L O A D I N G

بچه محل

  • 2020
  • 50 دقیقه
  • all age
  • 4

عمو پورنگ، مجری برنامه کودک و قهرمان مجموعه است. او به همراه، پدرش ایاز که رئیس شورای محله نیز است، مادرش نیاز که خانه‌داری می‌کند و پدربزرگش گیل خان که مغازه دار است در محله‌ای به نام گل و بلبل زندگی می‌کند. بعداً خواهر پورنگ، پوپک که دارای ۵ لیسانس است و دایی پورنگ، منوچهر که پرنده فروش و اینفلوئنسر است به آنها می‌پیوندند. همچنین منوچهر ۶ ماه پس از اثاث‌کشی ازدواج می‌کند و همسرش ساناز نیز به محله مهاجرت می‌کند.

genre-image
مشتری نیز تماشا کرد