L O A D I N G

هورتون صدایی می شوند

  • 2008
  • 86 دقیقه
  • all age
  • رتبه بندی TMDB 6.8
  • 0

روی یک گرده موجودات زیادی زندگی می‌کنند؛ ولی چون کوچک هستند، کسی نمی‌داند و اهمیت نمی‌دهد تا اینکه روزی فیلی مهربان به نام هورتون صدای آنها را می‌شنود و تصمیم می‌گیرد که این گرده را در جای امنی مستقر کند. در ابتدا حیوانات هورتون را دیوانه فرض می‌کنند اما زمانی که سرسختی و مقاومت او را می‌بینند در این راه به او کمک می‌کنند.

genre-image
مشتری نیز تماشا کرد