L O A D I N G

رالف خرابکار 1

  • 2012
  • 101 دقیقه
  • 13+
  • رتبه بندی TMDB 7.7
  • 13

رالف صاحب یک بازی کامپیوتری است که در برابر آرزوی قهرمانی با خود کلنجار می‌رود. زمانی که خطری کل بازی را تهدید می‌کند، ناخواسته وارد عمل شده و...

genre-image
مشتری نیز تماشا کرد